Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - STANAG

STANAG 6001 English - Standardization Agreement 6001 English jsou zkoušky z anglického jazyka určené pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády České republiky, sestavené podle norem Standardizační dohody NATO. Hodnotí se ústní a písemný projev, poslech s porozuměním a čtení s porozuměním.

Každá z testovaných dovedností má přidělen svůj Standardized Language Profile - SLP. Zkoušku z angličtiny lze skládat na 3 úrovních od začátečníka (SLP1) až po pokročilého (SLP3): SLP1 odpovídá komunikaci na elementární úrovni, SLP2 přiměřené komunikaci v každodenních situacích a SLP3 komunikaci na profesionální úrovni. Testování v České republice zajišťuje výhradně Ústav jazykové přípravy Armády ČR. Zkouška je uznávána příslušnými orgány všech států NATO. 

Předpokládá se, že kandidát na předpokládané úrovni pokročilosti splňuje všechny požadavky předepsané pro úrovně nižší. Slovní zásoba a tematické okruhy se pro jednotlivé úrovně liší a jsou jen orientační.


STANAG 6001 English (SLP 1)

Stanag Level 1 je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na elementární úrovni. Vyžaduje se schopnost komunikace na běžná společenská témata. Předpokládá se znalost základních gramatických struktur na úrovni základní až mírně pokročilé.

 

STANAG 6001 English (SLP 2)

Stanag Level 2 je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na středně pokročilé úrovni. Osvojené znalosti by měly umožnit komunikaci na běžná společenská témata a na obecná vojenská témata. Při zkoušce se vždy přihlíží ke specializaci zkoušeného. Zkouška předpokládá znalost gramatických struktur na úrovni středně pokročilé.

 

STANAG 6001 English (SLP 3)

Stanag Level 3 je testem ověřujícím vysoce specializovanou a odbornou jazykovou přípravu. Oproti skupině I a II jsou zařazeny další studijní požadavky. Během studia je výrazně posilován prvek samostatnosti. Předpokladem pro zvládnutí zkoušky je např. porozumění běžné slovní zásobě v mediích (zprávy CNN, BBC aj.), schopnost tlumočení z cizího jazyka do mateřského a naopak a používání odborné vojenské terminologie v rámci struktur NATO.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council