Čekejte prosím...

Metodika

Nabízíme široké spektrum možností jazykového vzdělávání v kurzech pro veřejnost i v rámci zakázek pro firmy a instituce. Naší vizí je dlouhodobě zvyšovat jazykovou vybavenost našich studentů, a tím i zlepšovat jejich šance na uplatnění v osobním životě i na trhu práce u nás i v zahraničí. Věříme, že jsme schopni nalézt společnou řeč na cestě k cíli, tj. zlepšení úrovně komunikace v daném jazyce, a jsme přesvědčeni, že se nám to daří. 

Za dobu našeho působení jsme nasbírali mnoho zkušeností, které se snažíme promítat do každodenní výuky. Učíme systematickým a efektivním způsobem, kdy propojujeme nejnovější trendy ve výuce s ověřenými a fungujícími postupy. Zajišťujeme vstupní analýzu znalostí zájemců o studium a během jejich vzdělávání pravidelně monitorujeme jejich vývoj a pokroky. 

Naše studenty především učíme obstát v každodenních situacích, kdy je potřeba přirozeně a pohotově komunikovat. Bereme v potaz jejich potřeby a zájmy, a zasazujeme probíranou látku do jejich osobního či profesního života. Snažíme se je ve výuce co nejvíce aktivovat a vést k systematické práci a rozvoji jazyka.

Studenty při výuce podporujeme a motivujeme k dosažení jejich očekávání a cílů. Jednotlivé lekce jsou rozmanité, zábavné a zaměřené na komunikaci v běžném životě. Během výuky využíváme moderní učebnice s webovou podporou doplněné o další didaktické materiály a pomůcky. Důležitý je i kreativní přístup jednotlivých lektorů, kteří do výuky vnášejí svůj osobní potenciál.

Využíváme zejména přímou metodu výuky jazyka, která nutí studenty komunikovat přímo v cílovém jazyce a učit se cizí jazyk  přirozenou cestou, stejným způsobem jako jazyk mateřský. Ve vyučovacích hodinách se používá co nejvíce cizí jazyk, slovní zásoba je aktuální a vztahuje se na oblasti každodenního života. Její význam se vysvětluje pomocí obrázků, předmětů, mimiky a gest.

Velký důraz je kladen na správnou výslovnost, mluvení a poslech, studenti se učí odposlechem vět v určitém kontextu a následně napodobují to, co slyšeli. Učitel i studenti  se aktivně podílejí na vyučovacím procesu, interakce mezi nimi probíhá formou otázek a odpovědí. 

Gramatika je zprostředkována studentům induktivně, tzn. že studenti si gramatická pravidla vyvodí sami. Jedinou výjimku tvoří kurzy zaměřené pouze na gramatiku, kdy je třeba studentům daný gramatický jev nejdříve vysvětlit, a pak jej teprve více procvičovat.

Učitel/ka není již v očích svých studentů vnímán/a jako autorita nebo dominantní postava, ale naopak má poradní nebo spolupracující roli. Učitel/ka se soustředí na to, aby jeho/její studenti  byli co nejvíce obklopeni cizím jazykem a byli schopni komunikovat v běžných situacích.

Důraz klade na to, aby se studenti byli schopni zeptat v cizím jazyce na potřebné informace a také, aby dokázali v určitých situacích odpovědět. Učitel podává náměty k rozhovoru, snaží se podporovat samostatnost studentů a dbá na jejich správnou výslovnost. Gramatická pravidla, která studenti získali induktivní metodou jsou procvičována buď formou konverzace nebo např. doplněním chybějících výrazů do textu. 

Přímou metodu kombinujeme s komunikativním přístupem, který také klade důraz na vyloučení mateřského jazyka z vyučovacího procesu a užívání autentického jazykového materiálu. Prosazuje také vyrovnané zastoupení všech čtyřech jazykových dovedností, tzn. čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu.

Komunikativní přístup ve výuce jazyků uznává důležitost gramatiky a slovní zásoby, zároveň však je potřeba dodat, že výuka pouze těchto dvou složek je neadekvátní. Nejen gramatika, slovní zásoba, komunikační dovednost, ale také důležitost sociálního kontextu tvoří podstatné rysy této metody. Cílem metody je naučit se komunikovat v cizím jazyce a schopnost přiměřeně jednat v různých životních situacích. 

 

Proč právě my?

 • Nabízíme celou škálu kurzů, jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy.
 • Zajišťujeme klasickou i online individuální a skupinovou výuku pro všechny věkové kategorie s různou intenzitou.
 • Učíme všeobecnou, obchodní i odbornou angličtinu včetně příprav na maturitní nebo mezinárodní zkoušky.
 • Kromě angličtiny nabízíme i další světové jazyky - německý a španělský.
 • Jsme flexibilní, umíme se přizpůsobit klientům časově i náplní učiva.
 • Konzultace k jednotlivým kurzům anglického jazyka jsou poskytovány zdarma včetně vstupní analýzy znalostí.
 • Výuka je realizována pod vedením kvalifikovaných lektorů s mnohaletou praxí i zkušenostmi ze zahraničí.
 • Zakládáme si na osobním kontaktu lektora s klienty. Zaručujeme tak intenzivní a „client-friendly“ přístup.
 • Naším cílem je poskytovat kvalitní, systematickou a efektivní výuku na profesionální úrovni.
 • Propojujeme nejnovější trendy ve výuce s ověřenými fungujícími postupy.
 • Využíváme moderní učební materiály a naše knihovna se tak neustále rozrůstá o nové tituly.
 • Snažíme se o rozvíjení všech jazykových dovedností - mluvení, poslechu, čtení a psaní včetně slovní zásoby a gramatických jevů. 
 • Používáme systém hodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který je běžný v celé Evropské unii.
 • Garantujeme malý počet studentů ve skupině (maximálně osm účastníků), což zvyšuje efektivitu výuky angličtiny a zaručuje spokojenost našich zákazníků.
 • Studentům nabízíme zakoupení učebnic s 15% slevou v knihkupectví Megabooks.
 • Stávající i noví zákazníci jsou odměňováni formou bonusů a slev k jednotlivým kurzům.
 • Všichni účastníci kurzů mají nárok na drobné občerstvení (v případě, že se výuka odehrává v našich prostorách).
 • Výuka probíhá v příjemném prostředí v centru Olomouce s výbornou dopravní dostupností a možností parkování, ve firmách nebo online.
 • Účastníci kurzů v případě zájmu obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Slevy benefity

Vážíme si věrnosti všech našich klientů a studentů a budeme rádi, když svou spokojenost projevíte doporučením dalším případným zájemcům. Odměnou Vám budou níže vypsané slevy a benefity, které Vám umožní studovat výrazně levněji! Proto jim věnujte náležitou pozornost, ať Vám žádná z nich neunikne. Záleží jen na Vás, jaký postup zvolíte. Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %. Nabízíme Vám tyto bonusy:

Přiveď a získej

Za každého doporučeného nového studenta Vám nabízíme 1 lekci jazyka zdarma. Slevu podle počtu nových studentů, které přivedete, Vám odečteme od následujícího platebního období.

Věrný student

Sleva 5 % je stanovena pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy v předchozím školním roce (nejméně 2 pololetí) nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně dvanáct měsíců bez přerušení.

Vytrvalý student

Sleva 10 % je pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy více jak tři roky nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně třicet šest měsíců bez přerušení.

Rychlý student

Sleva 10 % platí pro všechny studenty skupinových kurzů, kteří uhradí částku za jedno pololetí (tj. 16/17/18 lekcí) nejpozději 30. 6. 2024 (datum připsání částky na účet). 

Skvělý student

Sleva 5 % je pro všechny studenty, kteří si předplatí studium v Mini-kurzu na dvě po sobě následující pololetí.

Slevy lze různě kombinovat, maximální výše slevy činí 25 %.

Učebnice

Všichni noví i stávající studenti mají nárok na 15% slevu na nově zakoupené učebnice v knihkupectví Megabooks. V případě, že máte zájem o jejich zakoupení, nezapomeňte to uvést v online přihlášce do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - eng-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

 

Dárkové poukazy

Pokud přemýšlíte nad originálním dárkem nebo si nevíte rady, co dát svým blízkým či známým k svátku, narozeninám, výročí, Vánocům či jiným příležitostem, nabízíme Vám možnost zakoupení dárkového poukazu. Investice do vzdělání v oblasti cizích jazyků je jistě nejen zaujme, ale také potěší a obohatí. Hodnotu dárkového poukazu si pro obdarovávané stanovíte sami. Poukaz může být vystaven jak na individuální výuku, tak na hromadný kurz.

V případě, že máte zájem o dárkový poukaz, vyplňte online přihlášku do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - eng-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

Zvažte, zda budete chtít dárkový poukaz vyplnit, nebo si jej vypíšete sami, tzn. uvedete jméno dárce a obdarovaného. Hodnotu dárkového poukazu určujete sami dle svého uvážení. Doporučujeme se podívat na vypsané kurzy, popř. napsat či zavolat o radu, rádi s Vámi zkonzultujeme možná řešení.

Dárkový poukaz lze zaplatit bezhotovostním převodem na firemní účet, popř. je možné ho uhradit kartou na platebním terminálu v kanceláři sekretariátu. Poukaz je vytištěný na speciálním papíru, proto je potřeba si ho vyzvednout osobně v kanceláři sekretariátu nebo Vám ho můžeme zaslat na Vaši adresu poštou.

Zakoupený dárkový poukaz lze využít na jakoukoli službu nabízenou jazykovým centrem. Platnost poukazu je jeden kalendářní rok od data zakoupení. Obdarovaný dárkového poukazu projeví zájem o jeho uplatnění zkontaktováním sekretariátu. Pokud si vlastník poukazu vybere službu ve vyšší hodnotě, než má dárkový poukaz, musí si službu doplatit. Dárkový poukaz není cenným papírem, je nerefundovatelný, tzn. nelze jej směnit za peníze.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council