Čekejte prosím...

Nejpoužívanější anglická slova

Anglická slovní zásoba je velmi rozsáhlá. Odhaduje se, že má okolo 250 000 rozdílných slov a zhruba třikrát tolik různých významů slov. Je všeobecně známo, že pokud zvládnete zhruba 3 000 nejčastějších slov, dokážete porozumět anglickým novinám, knihám, filmům a rozhovorům z nějakých 90 až 95 %.

A navíc, jakmile bude jednou Vaše slovní zásoba takto velká, bude pro Vás už snadné učit se nová slovíčka průběžně a jejich význam dokážete bez problémů z kontextu odhadnout sami. Je však  potřeba vědět, která slova jsou ta nejčastější, abyste se učili to, co je doopravdy důležité, a neztráceli zbytečně čas.

Mezi nejlepší pomůcky při studiu slovní zásoby patří kartičky, ať už klasické papírové nebo v nějaké online verzi. Tajemství úspěchu rozšiřování slovní zásoby totiž spočívá v pravidelném procvičování, a právě k tomu se kartičky skvěle hodí. Jakmile se naučíte alespoň 1 000 slov, budete schopni zvládnout základní konverzaci na běžná témata. Rodilí mluvčí používají běžně asi 20 000 slov aktivně a 40 000 pasivně.

Když se budete učit rychlostí 5 slovíček denně, přibližně za půl roku zdoláte svou první tisícovku. Naučte se ta slovíčka a výrazy, která používáte sami v češtině a snažte se je používat ve větách a zasadit do kontextu. Studujte slovíčka podle tematických skupin, snáze si je zařadíte a zapamatujete.

Slovíčka ihned používejte, je totiž důležité, abyste si každé nové slovíčko zkusili použít v akci a zvykli si na to, jak se vyslovuje a jak vypadá, když ho napíšete. Abyste si slovíčka s jistotou zapamatovali a uložili je do dlouhodobé paměti, je nutné si je pravidelně opakovat, a to nejlépe metodou řízeného opakování.

100 nejpoužívanějších slov v angličtině

1. the  26. by 51. so  76. two
2. be  27. she 52. think 77. more
3. to  28. or 53. when  78. these
4. of  29. as 54. which 79. want 
5. and  30. what 55. them  80. way
6. a 31. go 56. some 81. look
7. in  32. their 57. me  82. first 
8. have 33. can 58. people  83. also
9. it 34. who 59. take 84. new 
10. that 35. get 60. out 85. because
11. for 36. if 61. into 86. day
12. you 37. would 62. just 87. use
13. he 38. her 63. see 88. no
14. with 39. all 64. him 89. man
15. on 40. my 65. your 90. well
16. do 41. make 66. come 91. only
17. say 42. about 67. could  92. those
18. this 43. know 68. now 93. very
19. they 44. will 69. than 94. after
20. at 45. as 70. like 95. back 
21. but 46. up 71. other 96. through
22. we 47. one 72. how 97. just
23. his 48. time 73. then 98. over
24. from 49. there 74. its 99. many
25. not 50. year  75. our 100. where

1. "The" je určitý člen a je nejpoužívanějším slovem v angličtině. Používá se k označení konkrétních věcí, osob, míst či událostí.

2. "Be" je pomocné sloveso, které má různé tvary: "am, is, are, was, were, being, been". Je klíčové pro tvoření vět v různých časech a stavech.

3. "To" slouží jako předložka nebo jako infinitivní částice pro slovesa.

4. "Of" je předložka označující vztah mezi částmi věty, často vlastnický nebo část celku.

5. "And" je spojka, která spojuje slova, fráze nebo věty dohromady.

6. "A" je neurčitý člen, používaný před slovy začínajícími na souhlásku.

7. "In" je předložka označující umístění nebo stav uvnitř něčeho.

8. "Have" je další pomocné sloveso, které se používá k tvorbě složených časů. Má formy: "have, has, had".

9. "It" je osobní zájmeno třetí osoby jednotného čísla, používané pro věci, zvířata, nebo abstraktní pojmy.

10. "That" může být vztažné zájmeno nebo ukazovací zájmeno.

11. "For" je předložka označující účel, cíl nebo určení.

12. "You" je osobní zájmeno druhé osoby.

13. "He" je osobní zájmeno třetí osoby mužského rodu.

14. "With" je předložka označující společnost nebo prostředek.

15. "On" je předložka označující polohu na povrchu něčeho.

16. "Do" je pomocné sloveso používané v otázkách, záporných větách a důrazných větách.

17. "Say" znamená říci nebo promluvit.

18. "This" je ukazovací zájmeno označující něco blízkého.

19. "They" je osobní zájmeno třetí osoby množného čísla.

20. "At" je předložka označující místo nebo čas.

21. "But" je spojka označující kontrast nebo odpor.

22. "We" je osobní zájmeno první osoby množného čísla.

23. "His" je přivlastňovací zájmeno třetí osoby mužského rodu.

24. "From" je předložka označující původ nebo zdroj.

25. "Not" je zápor, používaný k negaci vět.

26. "By" je předložka označující prostředek, způsob nebo autora.

27. "She" je osobní zájmeno třetí osoby ženského rodu.

28. "Or" je spojka vyjadřující alternativy.

29. "As" je předložka nebo spojka označující srovnání nebo způsob.

30. "What" je tázací zájmeno nebo spojka

31. "Go" je sloveso znamenající jít nebo jet.

32. "Their" je přivlastňovací zájmeno třetí osoby množného čísla.

33. "Can" je pomocné sloveso označující schopnost nebo možnost.

34. "Who" je tázací zájmeno nebo vztažné zájmeno.

35. "Get" znamená získat nebo obdržet.

36. "If"  je spojka označující podmínku.

37. "Would" je pomocné sloveso označující podmiňovací způsob.

38. "Her" je přivlastňovací zájmeno nebo osobní zájmeno ženského rodu.

39. "All" je zájmeno nebo přídavné jméno označující celý nebo všichni.

40. "My" je přivlastňovací zájmeno první osoby jednotného čísla.

41. "Make" znamená dělat nebo tvořit.

42. "About" je předložka označující téma nebo přibližnost.

43. "Know" znamená vědět nebo znát.

44. "Will" je pomocné sloveso označující budoucí čas.

45. "As" je příslovce nebo spojka označující způsob nebo srovnání.

46. "Up" je předložka nebo příslovce označující směr nahoru.

47. "One" je číslovka nebo zájmeno označující číslo jedna nebo jeden kus.

48. "Time" je podstatné jméno označující čas.

49. "There" je příslovce označující místo nebo existenci.

50. "Year" je podstatné jméno označující rok.

51. "So" je příslovce nebo spojka označující důsledek nebo stupeň.

52. "Think" znamená myslet nebo uvažovat.

53. "When" je příslovce nebo spojka označující čas.

54. "Which" je tázací nebo vztažné zájmeno označující výběr nebo vlastnost.

55. "Them" je osobní zájmeno třetí osoby množného čísla.

56. "Some" je zájmeno nebo přídavné jméno označující neurčitý počet nebo množství.

57. "Me" je osobní zájmeno první osoby jednotného čísla ve čtvrtém pádě.

58. "People" je podstatné jméno označující lidi.

59. "Take" znamená vzít nebo brát.

60. "Out" je předložka nebo příslovce označující směr ven.

61. "Into" je předložka označující směr dovnitř.

62. "Just" je příslovce označující právě teď nebo pouze.

63. "See" znamená vidět nebo pozorovat.

64. "Him" je osobní zájmeno třetí osoby mužského rodu ve čtvrtém pádě.

65. "Your" je přivlastňovací zájmeno druhé osoby jednotného a množného čísla.

66. "Come" znamená přijít nebo přijet.

67. "Could" je pomocné sloveso označující minulou schopnost nebo možnost.

68. "Now" je příslovce označující současný čas.

69. "Than" je spojka nebo předložka označující srovnání.

70. "Like" znamená mít rád nebo se podobat.

71. "Other" je přídavné jméno označující jiný nebo ostatní.

72. "How" je příslovce nebo tázací slovo označující způsob nebo míru.

73. "Then" je příslovce označující následný čas nebo událost.

74. "Its" je přivlastňovací zájmeno třetí osoby jednotného čísla pro neživotné věci.

75. "Our" je přivlastňovací zájmeno první osoby množného čísla.

76. "Two" je číslovka označující číslo dva.

77. "More" je příslovce nebo přídavné jméno označující větší množství nebo míru.

78. "These" je zájmeno nebo přídavné jméno označující množné číslo blízkých věcí.

79. "Want" znamená chtít nebo přát si.

80. "Way" je podstatné jméno označující cestu nebo způsob.

81. "Look" znamená dívat se nebo vypadat.

82. "First" je přídavné jméno nebo číslovka označující první pořadí nebo stupeň.

83. "Also" je příslovce označující také nebo rovněž.

84. "New" je přídavné jméno označující nový nebo nedávno vytvořený.

85. "Because" je spojka označující příčinu nebo důvod.

86. "Day" je podstatné jméno označující den.

87. "Use" znamená používat nebo využívat.

88. "No" je příslovce nebo zápor označující negaci nebo nesouhlas.

89. "Man" je podstatné jméno označující muže nebo člověka.

90. "Well" je příslovce označující dobře nebo zdraví.

91. "Only" je příslovce označující pouze nebo jediný.

92. "Those" je zájmeno nebo přídavné jméno označující množné číslo vzdálených věcí.

93. "Very" je příslovce označující velmi nebo značně.

94. "After" je předložka označující po nebo po události.

95. "Back" je předložka nebo příslovce označující zpět nebo zpětný pohyb.

96. "Through" je předložka označující průchod nebo skrz.

97. "Just" je příslovce označující právě teď nebo nedávno.

98. "Over" je předložka nebo příslovce označující nad nebo přes.

99. "Many" je zájmeno nebo přídavné jméno označující mnoho nebo množství.

100. "Where" je tázací zájmeno nebo příslovce označující místo nebo umístění.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council