Čekejte prosím...

Materiály - Odborná angličtina - Professional English

Nursing 1 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Nursing 1

Nursing 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je ideální pro studenty studující angličtinu na úrovni pre-intermediate až intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání stejně jako pro kvalifikované zdravotní sestry, které zvažují práci v anglicky hovořících zemích. Kurz je vhodný také pro zdravotní sestry, kterým není lhostejná komunikace s pacienty, kteří nehovoří česky.

Nursing 1 zahrnuje např. tato témata: lidské tělo, popis příznaků nemocí, sdělování instrukcí pacientům i kolegům, provoz zdravotnických zařízení a slovní zásoba s tím spojená.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Nursing 2 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Nursing 2

Nursing 2 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je ideální pro studenty studující angličtinu na úrovni intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání stejně jako pro kvalifikované zdravotní sestry, které zvažují práci v anglicky hovořících zemích. Kurz je vhodný také pro zdravotní sestry, kterým není lhostejná komunikace s pacienty, kteří nehovoří česky.

Nursing 2 se podrobněji věnuje některým oborům, např. porodnictví, dermatologii, onkologii, neurologii, chirurgii, psychiatrii, ale i pohotovosti a dalším z pohledu zdravotní sestry.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Medicine 1 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Medicine 1

Medicine 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je ideální pro studenty lékařských oborů, jejichž anglický jazyk je na úrovni pre-intermediate až intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání, stejně jako pro kvalifikovaný zdravotnický personál (lékaře i zdravotní sestry), který zvažuje práci v anglicky hovořících zemích. Kurz je vhodný také pro veškerý zdravotnický personál, jemuž není lhostejná komunikace s pacienty, kteří nehovoří česky.

Medicine 1 zahrnuje např. tato témata: práce obvodního lékaře, příprava lékařů na výkon procedur, předepisování léků, práce pediatra a psychiatra, smrtelné nemoci a umírání, práce a komunikace v týmu, práce a komunikace s pacienty.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Medicine 2 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Medicine 2

Medicine 2 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je ideální pro studenty lékařských oborů, jejichž anglický jazyk je na úrovni intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání, stejně jako pro kvalifikovaný zdravotnický personál (lékaře i zdravotní sestry), který zvažuje práci v anglicky hovořících zemích. Kurz je vhodný také pro veškerý zdravotnický personál, jemuž není lhostejná komunikace s pacienty, kteří nehovoří česky.

Medicine 2 se více zaměřuje na konkrétní lékařské obory, např. pohotovost a úrazy, sportovní medicínu, porodnictví, psychiatrii, geriatrii, kardiologii, dermatologii, chirurgii či tropické choroby.


Vstupní úroveň angličtiny: B2

Tourism 1 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Tourism 1

Tourism 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve všech zařízeních cestovního ruchu (hotelech, cestovních kancelářích a agenturách, v dopravních prostředcích, zejména na lodích a v letadlech).

Je ideální pro studenty studující angličtinu na úrovni pre-intermediate až intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání, stejně jako pro zaměstnance hotelů či cestovních kanceláří a agentur, průvodce cestovního ruchu, kteří pracují v oboru v České republice, či zvažují práci v zahraničí. Kurz je vhodný také pro všechny pracovníky v cestovním ruchu, kteří vědí, že mají v anglickém jazyce rezervy a hodlají postoupit v kariérním žebříčku na vyšší pozice, a zároveň jim není lhostejná komunikace s klienty na slušné úrovni.

Tourism 1 obsahuje témata jako turismus a světové destinace, motivace turistů, touroperátoři a cestovní kanceláře, propagace v CR, ubytování a letecká přeprava.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Tourism 2 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Tourism 2

Tourism 2 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve všech zařízeních cestovního ruchu (hotelech, cestovních kancelářích a agenturách či v dopravních prostředcích).

Je ideální pro studenty studující angličtinu na úrovni intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání, stejně jako pro zaměstnance hotelů či cestovních kanceláří a agentur, průvodce cestovního ruchu, kteří pracují v oboru v České republice, či zvažují práci v zahraničí. Kurz je vhodný také pro všechny pracovníky v cestovním ruchu, kteří vědí, že mají v anglickém jazyce rezervy a hodlají postoupit v kariérním žebříčku na vyšší pozice, a zároveň jim není lhostejná komunikace s klienty na slušné úrovni a co nejlepší péče o zákazníka.

Jednotlivé lekce jsou věnovány tématům jako turistické informační služby, kulturní odlišnosti při práci s klientem, činnost delegátů a dalších průvodců v CR včetně animačních aktivit v hotelech, nové trendy v cestovním ruchu (venkovská turistika, kongresový cestovní ruch).


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Tourism 3 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Tourism 3

Tourism 3 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné zejména pro práci ve vedoucích funkcích všech zařízení cestovního ruchu (hotelech, cestovních kancelářích a agenturách či v přepravě).

Je ideální pro studenty studující angličtinu na úrovni intermediate až upper-intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání, stejně jako pro zaměstnance hotelů či cestovních kanceláří a agentur, kteří pracují v oboru v České republice, či zvažují práci v zahraničí. Kurz je vhodný také pro všechny pracovníky v cestovním ruchu, kteří vědí, že mají v anglickém jazyce rezervy a zároveň jim není lhostejná komunikace s klienty na slušné úrovni a co nejlepší péče o zákazníka. 

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako vést a být veden, time management v cestovním ruchu, tour operation management, vedení hotelu a lidské zdroje v hotelech, práce se zaměstnanci, udržitelný turismus a dopady turismu v území, turismus pro mladé.


Vstupní úroveň angličtiny: B2

Finance 1 - Oxford University Press - Oxford English for Careers
Finance 1

Finance 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci ve finančním sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví, daně, obchod). Je ideální pro studenty ekonomických lyceí či vysokoškolských oborů zaměřených na finančnictví, jejichž anglický jazyk je na úrovni intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání, stejně jako pro kvalifikovaný personál bank, pojišťoven či finančních oddělení společností, který zvažuje práci v anglicky hovořících zemích. Kurz je ovšem vhodný i pro veškerý personál, jemuž není lhostejná komunikace s klienty bankovních domů či pojišťoven, kteří nehovoří česky.

Kurz Finance 1 se věnuje tématům jako pohovor a nástup do zaměstnání ve finančním sektoru, osobní finance, ekonomické cykly a ekonomické indikátory, bankovnictví a burzy, cash flow a vnitřní firemní finance, účetnictví a audit, pojištění a riziko.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Commerce 1 - Oxford University Press - Oxford English for Careers
Commerce 1

Commerce 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti v oblasti obchodu. Je ideální pro studenty ekonomických lyceí či vysokoškolských oborů zaměřených na obchod a marketing, jejichž anglický jazyk je na úrovni pre-intermediate až intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání. Kurz je určen také pro kvalifikovaný personál obchodních společností či institucí v oboru, kde je komunikace v anglickém jazyce běžnou denní rutinou, potřebují se však lépe orientovat v odborné slovní zásobě a zvýšit úroveň komunikace.

Commerce 1 zahrnuje např. tato témata: prostředí obchodu, prostředí firmy, veletrhy, reklama, průzkum trhu, práce s lidmi, práce ve firmě a jak ji získat, spokojenost zaměstnance; jednotlivé lekce se věnují i sportu, cestování či módě z hlediska obchodních příležitostí.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Commerce 2 - Oxford University Press - Oxford English for Careers
Commerce 2

Commerce 2 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti v oblasti obchodu. Je ideální pro studenty ekonomických lyceí či vysokoškolských oborů zaměřených na obchod a marketing, jejichž anglický jazyk je na úrovni intermediate, kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání. Kurz je určen také pro kvalifikovaný personál obchodních společností či institucí v oboru, kde je komunikace v anglickém jazyce běžnou denní rutinou, potřebují se však lépe orientovat v odborné slovní zásobě a zvýšit úroveň komunikace.

Commerce 2 se podrobněji věnuje tématům jako nákup a prodej, marketing, vedení lidí, práce v zahraničí, firemní etika, obchodní značky a ceny, práce v týmu, umění prezentace a podnikatelé, SWOT analýza a její prezentace.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Engineering 1 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Engineering 1

Engineering 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci v technických oborech (strojírenství, elektrotechnické obory, informační technologie). Je ideální pro studenty středoškolských či vysokoškolských technických oborů, jejichž anglický jazyk je na úrovni pre-intermediate až intermediate a kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání. Kurz je taktéž určen pro kvalifikovaný personál firem, které jsou zaměřeny na obory strojírenského průmyslu.

Kurz Engineering 1 obsahuje témata jako elektřina, elektronika, počítačové systémy, materiály a průmyslová výroba, teplo, světlo a zvuk, vzduch a voda.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Technology 1 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Technology 1

Technology 1 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci v technických oborech. Je ideální pro studenty středoškolských či vysokoškolských technických oborů, jejichž anglický jazyk je na úrovni pre-intermediate a kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání. Kurz je taktéž určen pro kvalifikovaný personál firem, které jsou zaměřeny na různé technické obory.

Kurz Technology 1 zahrnuje témata jako technologie a společnost, design, výpočetní technika, telekomunikace, technologie výškových budov, technologie ve výrobě, zdravotnictví, v dopravě či ve sportu, kariéra v oboru, budoucnost technologií.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Technology 2 - Oxford English for Careers - Oxford University Press
Technology 2

Technology 2 je kurz, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti, jež jsou nezbytné pro práci v technických oborech. Je ideální pro studenty středoškolských či vysokoškolských technických oborů, jejichž anglický jazyk je na úrovni intermediate a kteří budou jazyk potřebovat v zaměstnání. Kurz je taktéž určen pro kvalifikovaný personál firem, které jsou zaměřeny na různé technické obory.

Kurz Technology 2 se zaměřuje na témata jako technologie výstavby mostů a tunelů, alternativní energie, letectví, plasty, domovy budoucnosti, ropné strojírenství, ekologické strojírenství, hromadná doprava, technologie domácností, armádní technologie, ale také budování kariéry v oboru. Dále se například naučíte vést telefonický rozhovor, popsat koláčový graf, připravit a vyhodnotit prezentaci, či se připravit na pracovní pohovor.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council