Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - IELTS

IELTS - International English Language Testing System

International English Language Testing System (IELTS) je mezinárodní testovací systém z angličtiny společně provozovaný British Council, IDP, IELTS Australia a Cambridge English Language Assessment (CELA). Je to jedna z nejznámějších zkoušek jazykové způsobilosti v anglickém jazyce, kterou každý rok absolvuje více než 2 miliony uchazečů. Uznává ji více než 8000 organizací po celém světě, mezi něž se řadí vládní, akademické i zaměstnanecké instituce. Je jedinou jazykovou zkouškou, která je akceptována pro imigrační účely v zemích, jež jazykovou zkoušku vyžadují.

Testuje všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Test je jednotný pro všechny pokročilosti, dosaženou úroveň vyjadřuje bodové skóre od 0 (žádné znalosti) do 9 (vynikající znalosti) pro každou ze 4 hodnocených dovedností, přičemž jednotlivé stupně odpovídají úrovním A2 - C2

Tato zkouška existuje ve dvou verzích, z nichž jedna testuje všeobecnou angličtinu, druhá pak angličtinu pro akademické účely. Akademickou verzi budete zpravidla potřebovat, pokud se chystáte studovat na některé z univerzit v anglicky mluvících zemích. Všeobecná verze je třeba u neuniverzitního vzdělání nebo pokud se chystáte žít v zahraničí.

Mnoho britských univerzit vyžaduje od zahraničích uchazečů dosažení daného skóre právě v této zkoušce. Zkouška také slouží k prokázání jazykových znalostí na imigračních odděleních ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě. Výhodou je, že nemusíte dosáhnout určité úrovně, abyste u zkoušky uspěli. V případě, že volíte obecnou verzi, vyhnete se tréninku testových dovednosti pro akademickou sféru.

V České republice zkoušku vypisují jednou za 1 až 2 měsíce centra British Council v Praze a v Brně. Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je platný 2 roky od data vykonání zkoušky.


IELTS Academic 

IELTS Academic je vhodná pro uchazeče o vysokoškolské studium nebo akademické profese v anglicky mluvících zemích. Zkouška testuje všechny 4 základní jazykové dovednosti.

 

IELTS General Training 

IELTS General Training je určen pro zájemce o středoškolské studium, pracovní programy nebo imigraci do Austrálie, Kanady, na Nový Zéland a do Velké Británie.

 

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council