Čekejte prosím...

Metoda AVGS - The Audio-visual-global-structural Method

Metoda AVGS (audio-vizuální-globálně-strukturální) je moderní způsob výuky jazyků, který vychází z vědeckých poznatků o lidském mozku, z pedagogiky a psychologie. Do tohoto systému jsou zahrnuty všechny podstatné a účinné prvky z nejrozšířenějších a úspěšných alternativních metod, jako jsou sugestopedie - superlearning, Stanislavského metoda učení se vlastním prožitkem, muzikoterapie (určité hudební pozadí upevňuje vědomosti v paměti), učení se v alfa stavu (navození uvolněného, pohodového stavu) a používání učebních přístrojů typu Brainmost se speciálními kostními sluchátky, tzv. memorysizery, které nám z větší části nahrazují nezbytný dril. Alternativní učební metody tohoto směru se také nazývají tvořivé učení, globální učení, škola hrou.

U všech jde jen o jedno, snaží se o přímé zapojení smyslů do výuky - čím více, tím lépe. Je prokázáno, že člověk běžně využívá jen malé procento své mozkové kapacity. Duševní činnost je obvykle blokována stresem, strachem a nervozitou. Při úplném tělesném a psychickém uvolnění pracuje však mozek mnohem lépe. Zvyšuje se koncentrace a výkon paměti. Určité fáze výuky probíhají ve stavu příjemného uvolnění, kdy je paměť připravena na soustředění a tím může úspěšně registrovat a archivovat nové informace. Gramatika je zpracována systematickým způsobem, provázaně s textem. Během získávání nových znalostí je velmi důležitý dostatečný odpočinek, střídání aktivity a pasivity, kolektivní práce by měla probíhat v uvolněné atmosféře. 

Přirozené učení je multisenzorické, tzn. že využívá skutečnosti, že dlouhodobá paměť je založena na řetězci odkazů. Čím více smyslů je při vnímání informací zapojeno, tím snazší je její uložení  a vyvolání. Během výuky tak studenti leží na speciálních křeslech a vypadají, že spí. Tělo je sice uloženo ke spánku, ale mysl je v této fázi naopak naprosto bdělá, čilá a soustředěná. V příjemně zrelaxovaném stavu probíhají 3 fáze: Nejdříve uvolnění na začátku každé lekce, především pomocí jednoduchých relaxačních technik a hudby. Poté je-li tělo v maximální pohodě a mysl je odpočatá a bystrá, následuje zapamatování si celého textu v mateřském jazyce. V relaxovaném stavu jsme maximálně koncentrovaní a naše paměť je schopna pojmout daleko větší objem informací, než při běžném způsobu výuky. Nakonec mnohonásobný poslech pomocí techniky Brainmost a speciálních kostních sluchátek nám vědomým i podvědomým poslechem uloží do paměti tentýž text v cizím jazyce.

 

PODZIMNÍ KURZY 2023

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 4160 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 4420 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 4680 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 260 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council