Čekejte prosím...

Materiály - Mezinárodní zkoušky - Cambridge Exams

Complete First the Second Edition - Cambridge University Press
Complete First the Second Edition

Complete First 2nd edition je kurz zaměřující se na komplexní přípravu na mezinárodní zkoušku FCE (First Certificate in English). Učebnice a pracovní sešit mají dokonale vyvážený obsah a účinnou metodiku. Umožňují tak studentům rozvíjet praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni s využitím materiálů vycházejících z každodenních situací.

Kurz rozdělený na 14 lekcí rozvíjí všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení včetně výslovnosti, slovní zásoby a gramatických jevů. Studenti jsou po absolvování kurzu schopni obhájit svůj názor při běžném rozhovoru s rodilými mluvčími nebo napsat složité texty na širokou škálu témat.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako představení se, domov a rodina, volnočasové aktivity, cestování a dovolená, jídlo, škola, zaměstnání, dobrodružství a sporty, média a celebrity, tajemství mysli, pocity a emoce, nakupování a utrácení, zdraví a nemoci, zvířata nebo svátky a oslavy. 

Z gramatických jevů jsou postupně představeny všechny základní časy, přídavná jména a srovnávání, předložky, so a such, frázová slovesa, první, druhý i třetí kondicionál, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy, infinitivy a slovesa s -ing formou, nepřímá řeč, modální slovesa, as a like, vztažná zájmena a věty, wish, if only a hope, vyjádření povinnosti a povolení či trpný rod. Studenti se naučí psát eseje, články, tiskové zprávy, dopisy, emaily a recenze. 


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Complete Advanced the Second Edition - Cambridge University Press
Complete Advanced the Second Edition

Complete Advanced 2nd edition je kurz o 14 lekcích zaměřující se na komplexní přípravu na mezinárodní zkoušku CAE (Certificate in Advanced English). Sada učebnic připravuje kandidáty na zvládnutí angličtiny na velmi pokročilé úrovni s procvičením všech základních dovedností – čtení, psaní, ústní a písemný projev.

Kurz rozvíjí obtížnější gramatické a lexikální znaky angličtiny a prohlubuje jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka. Studenti jsou po absolvování kurzu schopni využít anglický jazyk ve většině situací, se kterými se v životě setkají. Certifikát postačuje ke zvládnutí studia angličtiny na vysoké škole.

Manuál obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako kariéra a zaměstnání, jazyky, mysl, dramatické události, volnočasové aktivity a zábava, média, doprava, studium a vzdělávání, cestování, klimatické změny, zdraví a životní styl, sporty, města a stěhování.

Z gramatických jevů jsou probírány všechny časy se zaměřením na minulost, vyjádření účelu, zápory, trpný rod, vyjádření možnosti a určitosti,  slovesa následována infinitivem s to nebo -ing formou, vztažné a přívlastkové věty, nepřímá řeč, přechodná slovesa, časové věty, předložky času, modální slovesa, kondicionály, podstatná jména a členy, přídavná jména a srovnávání, příslovce, kolokace, idiomy nebo frázová slovesa. Během kurzu se kandidáti věnují psaní esejí, tiskových zpráv, návrhům, recenzím, neformálním a formálním dopisům.


Vstupní úroveň angličtiny: B2

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council