Čekejte prosím...

Audiolingvistická metoda - The Audiolingual Method

Vznik audiolingvistické metody je spjat s 2. světovou válkou. Právě během této doby vznikla v USA metoda, která nabízela naučení se cizího jazyka za velmi krátkou dobu, což bylo vzhledem k situaci nezbytné, někdy proto bývá nazývána the Army Method. Audiolingvistická metoda tedy vznikla převážně za vojenským účelem, a to naučit co nejvíce lidí v co nejkratším čase cizí jazyk.

Základem této metody byl, stejně jako u přímé metody, mluvený projev se správnou výslovností, přičemž velký důraz se kladl na gramatiku. Mimo jiné se také usilovalo o to, aby studenti byli schopni rychle a správně reagovat v každodenních situacích, disponovali širokou slovní zásobou a uměli ji vhodně využít. Mezi nejdůležitější principy metody patří důraz na komunikaci a drilová cvičení.

Upřednostňuje se mluvená podoba jazyka před psanou a charakteristická je situativnost, tzn. osvojení si určitých zažitých modelů, např. na úřadě, v obchodě, u lékaře... Jazyk získáváme na základě odposlechu a následné nápodoby. Gramatické struktury se učí v přesném pořadí, nejdříve jednodušší struktury, posléze ty složitější intuitivním způsobem. Metoda drilu je hlavní aktivitou v procvičování jazyka a důraz je kladen spíše na strukturu jazyka než na obsah a význam.

Učitel je vnímán jako autorita, je středem pozornosti  a určuje ráz hodiny. V hodinách je používán pouze cizí jazyk. Učitel je iniciátorem veškeré interakce mezi učitelem a studenty i studenty navzájem. Naopak studenti, ve srovnání  s přímou metodou, ztrácejí svoji možnost spontánně se projevit a aktivně se zapojit do výuky.

Hodina často začíná rozhovorem, popisem obrázku nebo předmětu. Studenti procvičují učivo tím způsobem, že učitel  předříkává a studenti mají za úkol opakovat po něm, odpovídat na jeho otázky a provádět řízené úkoly. Obzvlášť charakteristické je pro tuto metodu práce s dialogy a různými typy cvičení na bázi drilu.

Audiolingvistická metoda byla často používána ve vojenských kontextech a ve školách pro výuku moderních jazyků, ale má své výhody a nevýhody, které je důležité vzít v úvahu při výběru vhodné výukové metody.

 

Charakteristika:

 • Důraz na poslech a opakování: Centrálním prvkem této metody je opakování a napodobování modelů mluvení poskytovaných učitelem nebo nahrávkami.
 • Omezené použití mateřského jazyka: Stejně jako u přímé metody se audiolingvistická metoda snaží minimalizovat použití mateřského jazyka studentů a místo toho se zaměřuje na používání cílového jazyka.
 • Dialogické lekce: Výuka často probíhá formou dialogů a frází, které studenti opakují a následně používají v různých kontextech.
 • Důraz na gramatické struktury: Znalost gramatických struktur a frází je klíčová, a studenti jsou povzbuzováni k jejich opakovanému používání.

 

Výhody:

 • Rychlý rozvoj konverzačních dovedností: Opakování a procvičování dialogů a frází pomáhá studentům rychle rozvíjet své konverzační schopnosti.
 • Podpora paměti a upevnění slovní zásoby: Opakování a napodobování modelů mluvení pomáhá studentům lépe si zapamatovat slova a fráze.
 • Efektivní pro auditivní typy učení: Tato metoda je vhodná pro studenty, kteří lépe absorbuje informace prostřednictvím poslechu a mluvení.
 • Jednoduchá aplikace: Audio-lingvistická metoda může být relativně snadno aplikována s použitím nahrávek a učebních materiálů.

 

Nevýhody:

 • Nedostatečný důraz na porozumění: Tato metoda se často zaměřuje převážně na povrchovou znalost jazyka a může zanedbávat porozumění gramatickým a syntaktickým strukturám.
 • Omezené použití jazyka: Studenti se mohou naučit pouze určité fráze a dialogy, což jim může bránit v flexibilním používání jazyka v různých situacích.
 • Nepřirozený přístup: Metoda může působit mechanicky a uměle, což může odradit některé studenty.
 • Nízká flexibilita: Tato metoda může být omezená ve své schopnosti přizpůsobit se individuálním potřebám a různým učebním stylům studentů.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council