Čekejte prosím...

Formální dopis v angličtině

Za formální dopis neboli anglicky Formal letter můžeme považovat dopis, jehož adresátem je osoba, ke které chovám formální respekt, např. učitel, úředník, starosta nebo nadřízený. Na rozdíl od neformálního dopisu je v tomto případě zcela nevhodné použití hovorových výrazů, stažených tvarů nebo frázových sloves. Naopak je velmi žádoucí zapojení formálních slovních obratů, velké množství spojovacích výrazů a také adekvátní ekvivalent v podobě formálního synonyma. V praxi se s tímto typem dopisu můžete setkat například v komunikaci s obchodními partnery, při podávání žádosti nebo naopak stížnosti.

Jazyk

Pro formální styl  jsou charakteristické formální výrazy. Rozhodně není vhodné používat hovorové nebo vulgární výrazy, stejně tak je dobré se vyhnout staženým tvarům a frázovým slovesům.  

Struktura

Struktura formálního dopisu je obvykle následující:

 • Adresa odesílatele a příjemce - Sender´s address and recipient´s address
 • Datum - Date
 • Oslovení - Salutation
 • Obsah - Content
 • Rozloučení - Complimentary close
 • Podpis - Signature

Adresa odesílatele a příjemce

Adresa odesílatele se píše do pravého horního rohu. Adresa příjemce se píše pod adresu odesílatele, ale nalevo.

Datum

Datum je u formálního dopisu vyžadováno. Umístěte jej do pravého horního rohu dopisu ve tvaru: 17 November, 2020. 

Oslovení

Na začátku formálního dopisu použijte oslovení, které by se mělo nacházet v levé části dopisu a které dává jasně najevo, komu je dopis určen. Oslovení se odlišuje podle toho, zda znáte konkrétního adresáta či nikoli. V případě, že znáte jméno adresáta, použijte zkrácenou formu oslovení následovanou jménem.

Pokud jde o muže, používá se zkratka Mr, pro vdanou ženu Mrs, pro svobodnou ženu Miss. Pokud nevíte, můžete použít Ms. Oslovení by mělo tedy v případě muže, jehož jméno znáte, vypadat takto: Dear Mr + příjmení a v případě ženy, kterou znáte: Dear Mrs + příjmení.

V britské angličtině se zkratka Mr, Mrs nebo Ms píše bez tečky, na rozdíl od americké angličtiny, kde se tečka píše. V případě, že adresáta neznáte, použijte oslovení v nezkrácené podobě. Víte-li, že adresátem je muž, zvolte oslovení Dear Sir, v opačném případě Dear Madam. Pokud nevíte, jakého je adresát pohlaví, například v úředním dopise, můžete zvolit oslovení Dear Sir or Madam nebo také Dear Sir/Madam

V obchodním styku se často ještě před oslovením uvádí zákazníkovo číslo, číslo objednávky atd. Kromě toho je možné v dopisu uvést ještě "Věc", čemuž v emailové korespondenci odpovídá "Předmět" neboli Subject.

Užitečné fráze:

Dear Sir, Vážený pane,
Dear Madam, Vážená paní,
Dear Sir or Madam, Dear Sir/Madam Vážený pane/paní,
Dear Mr Black, Vážený pane Blacku,
Dear Mrs Adams, Vážená paní Adamsová,

Obsah

Následující a zásadní částí formálního dopisu je samotný hlavní text, který je nejdelší a vyjadřuje samotnou podstatu dopisu. Samotný text dopisu rozdělujeme na představení se a uvedení důvodu, proč dopis píšeme. Mezi nejčastější úvodní věty formálního dopisu řadíme:

 • Představení se - Introduction/Opening paragraph
 • Důvod - Purpose
 • Závěr - Conclusion/Closing paraghraph

Užitečné fráze:

I am writing in regards of... Píši kvůli...
I am writing with reference to... Píši Vám s odkazem na...
I am writing to complain about... Píši, abych si stěžoval...
I received your address from Mr Brown and I would like to... Dostal jsem na Vás kontakt od p. Browna a chtěl bych...
I am writing to express my disappointment with... Píši, abych vyjádřil své zklamání...
I am writing in reply to your letter.. Reaguji na Váš dopis...
I am writing to express my concern about... Píši, abych vyjádřil své znepokojení...
I am writing to express my apologies of... Píši, abych vyjádřil svoji omluvu...
I am writing to express my dissatisfaction with... Píši, abych vyjádřil svou nespokojenost s...
In reply to your leter... V reakci na Váš dopis...
Although Ačkoliv
Anyway Nicméně
By the way Mimochodem
Consequently Nakonec
Finally Nakonec
However Nicméně
In all cases Ve všech případech
In fact Ve skutečnosti
In this case V tomto případě
Moreover Navíc
On the other hand Na druhou stranu
Regarding Co se týče
Unfortunately Naneštěstí
I look forward to Těším se, že
I must  agree with Musím souhlasit s
I trust, that Věřím, že
I would like to point out Musím zdůraznit
Thank you for your time/assistance/support. Děkuji za Váš čas/spolupráci/podporu.
I really appraciate the time you have given me. Opravdu si vážím času, který jste mi věnoval.
Thank you once more for your time in this matter. Ještě jednou děkuji za Váš čas v této záležitosti.
I look forward to hearing from you soon. Těším se, že se brzy ozvete.
I look forward to meeting you next Monday. Těším se na setkání příští pondělí.
I look forward to seeing you soon. Těším se na brzké shledání.
I am looking forward to your reply. Těším se na Vaši odpověď.
If I can be assistance, please do not hesitate to contact me. Pokud Vám mohu nějak pomoci, neváhejte se na mne obrátit.
If you require any further information, let me know. Pokud budete potřebovat nějaké další informace, dejte mi vědět.
Please feel free to contact me if you need any further information. Klidně mě kontaktujte, budete-li potřebovat nějaké další informace.
Please let me know if you have any questions. Dejte mi prosím vědět, budete-li mít nějaké další dotazy.
Please contact me if there are any problems. Prosím, kontaktujte mě pokud se objeví nějaké problémy.
Let me know if you need anything else. Dejte mi vědět, pokud budete potřebovat něco dalšího.
Please let me know if you have any questions.  Ozvěte se mi prosím, budete-li mít jakékoliv dotazy.

Rozloučení

Důležitou součástí formálního dopisu je rozloučení, které může mít různé podoby, opět ale využívá formální fráze. Pokud jste na začátku dopisu napsali oslovení se jménem, jako Dear Mr Smith, pozdrav na rozloučenou na konci dopisu bude Yours Sincerely. Pokud jste použili pozdrav beze jména jako Dear Sir or Madam, výraz který napíšete při rozloučení bude Yours Faithfully.

Užitečné fráze:

Yours Faithfully S úctou
Yours Sincerely Se srdečným pozdravem

Podpis

Podpis uzavírá formální dopis, měl by být dobře čitelný a oddělitelný od předešlého textu volným řádkem. Nachází se zpravidla nalevo, pod závěrem dopisu.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council