Čekejte prosím...

Den sv. Valentýna - St. Valentine´s Day

Svátek všech zamilovaných, neboli den svatého Valentýna - Saint Valentine´s Day/Feast of Saint Valentine, zkráceně Valentýn - Valentine´s Day, se po celém světě každoročně slaví 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy si tradičně dvojice zamilovaných posílají nebo předávají květiny, přáníčka, sladkosti a jiné dárky a užívají si hezké společné chvilky. 

Kdo byl sv. Valentýn?

V Čechách vnímáme den svatého Valentýna často jako komerční svátek. Pokud už jej slavíme, omezujeme se na drobnější dárky nebo společnou návštěvu restaurace. A většinou máme pocit, že Valentýn a jeho oslava je výmyslem Američanů. Možná vás překvapí, že jeho kořeny sahají až do starověkého Říma a Američané mu pouze vtiskli vlastní osobitý styl. Samotný příběh o sv. Valentýnovi je ale dodnes zahalen tajemstvím.

Odkud se legenda o sv. Valentýnu vzala? V církevních zápisech najdeme zmínky hned o několika svatých jménem Valentýn či Valentinus, kteří byli umučeni. Jedna z legend, nejspíše i ta nejznámější, vypráví o biskupovi Valentýnovi z Terni, který sloužil v Římě ve 3 století n. l.

Římské impérium procházelo strukturální krizí a císař Claudius II. se rozhodl podpořit vojenskou sílu říše poněkud neobvyklým způsobem. Protože si myslel, že svobodní mládenci jsou lepšími a oddanějšími vojáky nežli ženatí muži s rodinami, nechal svatby mladých žen a mužů zakázat. Poněvadž se Valentýnovi zdál tento nový zákon nespravedlivý, rozhodl se mladé páry nadále oddávat v tajnosti. Když se o tom Claudius dozvěděl, Valentýn upadl v nelibost, byl zatčen a posléze popraven.

Jiné příběhy naznačují, že Valentýn byl stíhán za to, že pomáhal křesťanům utíkat z drsných podmínek římských žalářů. Po té, co byl uvězněn, navštěvovala ho v cele dcera žalářníka, do které se zamiloval. Těsně před smrtí jí měl napsat dopis, který nadepsal slovy Tvůj Valentýn, tedy frází, která se promítá do dnešní podoby valentýnských přáníček. Jiná verze příběhu říká, že Valentýn navrátil zrak slepé dceři jeho římského žalářníka a před popravou, které ani tak neunikl, napsal dopis na rozloučenou, který podepsal právě zmíněným textem.

Zatímco někteří tvrdí, že den svatého Valentýna měl být vzpomínkou na násilnou smrt a následný pohřeb zesnulého světce, který se měl odehrát kolem roku 270 n. l., existuje i jiný pohled na věc. Podle něj církev schválně umístila den svatého Valentýna doprostřed měsíce února, aby jím pokřesťanštila oblíbenou pohanskou slavnost plodnosti Lupercalia neboli Luperkálie, která se konala každý rok právě v půli měsíce února. Slavnost byla zasvěcena Faunovi, římskému bohu plodnosti, ochránci polí a stád, a Romulovi a Removi, legendárním dvojčatům a zakladatelům mocného Říma.

Slavnost začínala shromážděním římských kněží v posvátné jeskyni, ve které se vlčice dle legendy starala o Romula a Réma. Kněží uctili bohy obětováním psa a kozy a v prolité krvi poté namáčeli cáry kožichů obětovaných zvířat. V následující tradici se přímo nabízí paralela s českými Velikonocemi. Kněží vyzbrojeni těmito krví nasáklými “pomlázkami” se po obřadu vydali do ulic, kde něžně vyšvihávali přítomné ženy, kterým měla tato tradice přinést plodnost v příštím roce. Stejnými pomlázkami poté požehnali i polím a pastvinám.

Celá slavnost pokračovala v podvečer, kdy se jména svobodných žen házela do velké nádoby, odkud je poté losovali mladí muži. Tak se vytvořily páry, které spolu měli trávit následující rok. Oblíbená slavnost Lupercalia přežila nástup křesťanství a slavila se v obdobné podobě až do 5. století n. l., kdy ji papež Gelasius označil za pohanu a vyhlásil 14. února právě svátkem svatého Valentýna. 

Svátek zamilovaných se do dnešní podoby ale dostával ještě dlouho. Ve středověku se 14. únoru připisoval začátek námluv zpěvných ptáků. S tímto motivem pak pracoval ve 14. stoletíGeoffrey Chaucer ve své epické básni 'Ptačí sněm’, kterou napsal u příležitosti zásnub anglického krále Richarda II. s princeznou Annou Českou – dcerou Karla IV. Dal tak vzniknout první písemné zmínce, která spojuje den svatého valentýna s romantickou láskou a i kouskem české historie. 

Nejstarší známou zachovalou “valentýnkou” je báseň napsaná Karlem Orleánským roku 1415. Báseň napsal pro svou ženu v době, kdy byl vězněn v londýnském Toweru po bitvě u Azincourtu. Toto valentýnské přání je nyní součástí sbírky rukopisů Britské knihovny v Londýně. O několik let později si údajně Jindřich V. najal spisovatele jménem John Lydgate, aby mu skládal valentýnská přání pro Catherine z Valois.

Se svátkem sv. Valentýna je dnes spojena řada tradic – a rozhodně nejde o žádné „výmysly“ moderní doby. Tak například populární darování květin se odvozuje přímo ze života biskupa Valentýna. Podle legendy totiž obdarovával mladé páry pestrými kyticemi z biskupské zahrady.

Z britských ostrovů pochází starobylý zvyk zasílat na svátek sv. Valentýna milované osobě milostné anonymní dopisy. Například na začátku 19. století pošta v Anglii doručila 60 tisíc valentýnských pohlednic. Od poloviny 19. století se pak rozšířily poštovní známky, jejich cena klesla a pohledy si mohla dovolit posílat spousta lidí. Díky tomu se tento zvyk rozšířil ještě víc.

V přístavních městech míval Valentýnův svátek ještě jeden zcela jiný význam. Cechy mořeplavců, kupců a řemeslníků i jiná bratrstva se právě 14. února scházely ke společnému stolování. A existuje ještě jedna starobylá legenda kolem Valentýnova svátku. Říkávalo se, že si svobodná dívka vezme za muže chlapce, kterého 14. února potká jako prvního. Mladí muži, kteří si už na některou dívku mysleli, se jí proto snažili darovat co nejdříve ráno toho dne kytici květů.

Oslavy svátku sv. Valentýna v českých zemích jsou relativně nová záležitost. Jako patroni rodiny byli dřív uctíváni spíše sv. Jáchym a sv. Anna a samozřejmě sv. Josef se svatou rodinou. Tradice sv. Valentýna coby patrona snoubenců se výrazněji rozšířila až po roce 1989. I když z různých anket i nadále vychází, že Češi za svátek zamilovaných mnohem více považují 1. květen, před 14. únorem mají i u nás květinářství každoročně nabito. A to i když v českém prostředí není tradice sv. Valentýna tak silná jako třeba Itálii.

 

Užitečné fráze:

to be in love with být zamilovaný a honeymoon líbánky
a boyfriend přítel a hug objetí
to break up rozejít se a husband manžel
a card přáníčko to invite pozvat
to cheat on podvádět a kiss polibek
a confession of love vyznání lásky to kiss líbat
a darling miláček love  láska
a date schůzka a lover milenec
a desire touha married ženatý/vdaná
to fall in love with zamilovat se a mistress milenka
feeling cit passion vášeň
a fiancé snoubenec to propose požádat o ruku
a fiancée snoubenka a relationship vztah
to get engaged zasnoubit se a romance milostný poměr
a gift dárek romantic romantic
a girlfriend přítelkyně to seduce svádět
to give a hug obejmout sexy svůdný
a heart srdce a wife manželka

Kde a jak se slaví?

Populární svátek se slaví téměř po celém světě, nejvíce však ve Spojených státech amerických. V Británii začalo být jeho slavení populární až kolem 17. století. V polovině 18. století už to byl zvyk mezi přáteli a milenci ve všech společenských vrstvách. Dávali si mezi sebou malé projevy náklonnosti nebo ručně psaná přání. Po roce 1900 začaly psané dopisy nahrazovat tištěná přáníčka. Levné ceny poštovného také přispěly k popularitě odesílání valentýnských pozdravů poštou.

V Americe si ručně psaná přáníčka začali lidé pravděpodobně dávat začátkem 17. století. V roce 1840 začala žena jménem Esther A. Howland vyrábět valentýnská přání ve velkém. Známá jako „Mother of the Valentine“ dělala složité výtvory s reálnými krajkami, stuhami a barevnými obrázky. Podle Asociace blahopřání je každý rok odeslána přibližně 1 miliarda valentýnských přání, z toho je asi 200 000 valentýnek posláno v USA. Je to druhý největší počet zaslaných přání během roku. První jsou Vánoce, kdy je během roku zasláno odhadem 2,6 miliard přání. Přibližně 85 % všech valentýnek nakupují ženy.

Sv. Valentýn ve Spojených státech amerických

V Americe je svátek sv. Valentýna velmi komerční záležitostí, každoročně totiž Američané utratí za valentýnské dárečky zhruba 18 miliard dolarů. Všichni zamilovaní nakupují a rozesílají valentýnky, přání a další dárečky, aby obdarovali své milované.

Svátek se však nesoustředí pouze na zamilované dvojice, ale i na přátele a celou rodinu i s domácími mazlíčky. Děti nosí sladkosti do školy, kde hrají tematické hry, vytváří přáníčka a říkají si říkanky, nezapomíná se slavit ani v domově pro seniory. Láska se dává najevo všude. Američané ho totiž berou jako oslavu přátelství, vzájemného porozumění a tolerance. Na tento svátek si zkrátka obyvatelé USA velmi potrpí, státním svátkem však sv. Valentýn není.

Je absolutně nepřípustné, abyste v USA na sv. Valentýna zapomněli obdarovat své blízké. Tlak reklamy vám jej stejně připomene. Oceňují se originální a osobní dárky a hlavně překvapení. Mezi ty nejlepší dárky se řadí šperky, parfém, kosmetika, pozvání na večeři, velká romantická gesta, sladkosti, květiny nebo spodní prádlo.

Nejoblíbenějším sladkým valentýnským dárkem v Americe však není bonboniéra, nýbrž malá srdíčka se zprávami jako „Buď má“ či „Dej mi pusu“. Co jste možná nevěděli je, že těchto sladkých srdíček se každoročně vyrobí tolik, že by na každého člověka na světě vyšlo aspoň jedno.

V tento den také můžete projevit city své tajné lásce. Velmi oblíbené jsou v USA Valentine´s parties, Valentine's par,  na které s oblibou chodí většinou mladí lidé. Tyto party bývají v různých klubech, ale i doma, kde se sejde skupina přátel či několik párů, které si udělají hezký večer, sní večeři, hrají hry a předávají si dárky.

Sv. Valentýn ve Velké Británii

I Velká Británie podlehla velkému tlaku oslav sv. Valentýna. Oslavy však probíhají o něco jinak, než je tomu v USA. Britové věří, že si v tento den volí holubi i holubice své partnery, které už mají na celý život, stejně tak to dělají i labutě. Proto jsou v Anglii symbolem sv. Valentýna holubice a labuť, které připomínají hodnoty jako věrnost a dlouhotrvající svazek.

Británie má na sv. Valentýna mnoho zajímavých tradic. Mezi jednu z nich patří i brzké vstávání mladých dívek, které se pak dívají z okna a první muž, který na ně pohlédne, bude podle tradice jejich vyvolený.

Další zvyk je stejný jako v USA, a to rozesílání valentýnek. Jistou odlišnost však valentýnky mají - nepodepisují se. Adresát tedy musí hádat, kdo mu zamilovanou kartičku poslal. Místo podpisu se jen na envelopobá obálku kartičky píše zkratka S.W.A.L.K., popř. SWALK neboli Sealed With A Loving KissSealed With A Loving Kiss. Někdy se můžete setkat i s kratší formou S.W.A.K. či SWAK, tedy ve významu Sealed With A Kiss. 

Sealed With A KisKromě valentýnek si zamilované dvojice dávají podobné dárky jako v Americe, tím nejčastějším dárkem pro ženy však nejsou šperky ani parfém, ale květiny, sladkosti a plyšový medvídek. Angličané si také rádi zajdou na dobrou večeři, avšak typická je pro ně spíše příprava večeře doma, ke které se pojí i romantická výzdoba stolu se svíčkami, květinami a luxusní značkou šampaňského.

Anglické ulice se na oslavu sv. Valentýna halí do červené barvy, srdíček a dalších ozdob. Obchody mají valentýnskou výzdobu a mnohé z nich i speciální valentýnské akce. 

Svatý Valentýn nepostihuje v Anglii pouze zamilované páry, ale i děti. Jednotným zvykem, který se drží ve všech částech Anglie, je valentýnské zpívání dětí, kdy děti zpívají různé romantické písničky. Za své vystoupení jsou pak odměněny sladkostmi, ovocem nebo i penězi.

V Anglii se také hojně setkáte s tradičním pečením buchet se švestkami nebo rozinkami pro partnery a skládáním veršů, které je v Anglii zakořeněné díky bohaté literární a umělecké historii a velkým osobnostem těchto odvětví.

Anglické citáty o lásce:

Love lives forever.

Michael Jackson

Láska žije navždy.

Love is the poetry of the senses.

Honoré de Balzac

Láska je poezie smyslů.

The first true love is always the last one. 

Andrzej Majewski

První opravdová láska je vždy ta poslední.

We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.

Orson Welles

Rodíme se osamoceni, žijeme sami, umíráme sami. Jen skrze lásku a přátelství můžeme na chvíli vytvořit iluzi, že sami nejsme.

Let the beauty of what you love be what you do.

Rumi


Nechť je krása toho, co milujete, tím, co děláte.

There is only one happiness in life, to love and be loved.

George Sand


V životě je jen jedno štěstí - milovat a být milován.

Love is the greatest refreshment in life.

Pablo Picasso

Láska je největší osvěžení v životě.

One love, one heart, one destiny.

Bob Marley


Jedna láska, jedno srdce, jeden osud.

Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.

Rudolf Steiner

Láska začíná, když potlačíme své ego a uděláme místo někomu jinému.

We come to love not by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

Angelina Jolie

Lásky nedosáhneme tím, že najdeme dokonalého člověka, ale tím, že se naučíme vidět nedokonalého člověka dokonale.

The best smell in the world is that man that you love.

Jennifer Aniston

Nejlepší vůně na světě je vůně toho, koho milujete.

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council