Čekejte prosím...

Ubytování - Accommodation

Ubytování v zahraničí může být jedním z nejzajímavějších a nejpříjemnějších aspektů cestování. Avšak pro mnoho cestovatelů, zejména těch, kteří se nacházejí v zemích, kde se mluví jiným jazykem, může být ubytování výzvou. Právě zde přichází na scénu angličtina, která je často univerzálním jazykem pro mezinárodní komunikaci. Efektivní komunikace v angličtině může výrazně zlepšit váš zážitek z pobytu v zahraničí, od bezproblémového check-inu až po získání nejlepších tipů na místní atrakce od hotelového personálu.

Schopnost se domluvit anglicky vám umožní snadno vyřešit všechny aspekty Vašeho ubytování, ať už jde o rezervace, otázky ohledně vybavení, nebo řešení případných problémů během Vašeho pobytu. Znalost základních frází a terminologie Vám pomůže cítit se sebejistěji a více si užít Váš pobyt bez zbytečných stresů.

Navíc komunikace v angličtině Vám otevře dveře k hlubšímu poznání místní kultury a lidí. Hotelový personál Vám může poskytnout cenné informace a doporučení, která byste jinak nemuseli získat. Díky tomu se můžete cítit jako skutečný světoběžník, který nejen že navštívil novou destinaci, ale také se do ní dokázal ponořit a zažít ji naplno.

V dnešní globalizované době je angličtina klíčem k pohodlnému a obohacujícímu pobytu v zahraničí. Proto se vyplatí věnovat čas a úsilí na zlepšení svých jazykových dovedností před cestou, což vám přinese nejen lepší zážitky, ale také větší sebevědomí v jakékoli situaci, která vás na cestách může potkat.

Nápisy - Notices

Bed and breakfast Ubytování se snídaní
Self-catering apartment Apartmán s vlastním stravováním
Guest house Penzion
Youth hostel Mládežnická ubytovna
Half board accommodation Ubytování s polopenzí
Full board accommodation Ubytování s plnou penzí
All-inclusive Vše v ceně
Vacancies/Free rooms Volné pokoje
Fully booked Plně obsazeno

Rezervace - Reservations/Bookings

The hotel was recommended to me for its great services. Hotel mi byl doporučen pro skvělé služby.
I would like to make a reservation. Chtěl/a bych si udělat rezervaci.
I would like to cancel the reservation. Chtěl/a bych zrušit rezervaci.
Could I book a room at your hotel? Mohl/a bych si zamluvit pokoj ve Vašem hotelu?
Do you have any vacancies/free rooms? Máte volné pokoje?
I am very sorry but we are fully booked. Velmi se omlouvám, ale jsme plně obsazeni.
What sort of room would you like? Jaký druh pokoje byste chtěl/a?
How long will you be staying for? Jak dlouho si budete přát zůstat?
How many nights are you planning to stay? Kolik nocí plánujete zůstat?
I want a bed and breakfast. Chci nocleh se snídaní.
The price includes breakfast. V ceně je zahrnuta snídaně.
Is breakfast/lunch/dinner included? Je zahrnuta snídaně/oběd/večeře?
We would like a half board. Chtěli bychom polopenzi.
Can I have a single room with an en-suite bathroom? Mohu dostat jednolůžkový pokoj s koupelnou?
May I have a double room? Mohu dostat dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí?
Could I have a twin room? Mohl/a bych dostat dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi?
Can I get a triple room? Mohu dostat třílůžkový pokoj?
May I have a four-bedded room? Mohu dostat čtyřlůžkový pokoj?
Could I have an en-suite room? Mohl/a bych dostat pokoj s příslušenstvím?
Can I have a room with a shared bathroom? Mohu dostat pokoj se společnou koupelnou?
May I have a room with a seaview? Mohu dostat pokoj s vyhlídkou na moře?
Can I get a room facing the backyard? Mohu dostat pokoj s okny do dvora?
I would like a room with a balcony.  Chtěl/a bych pokoj s balkónem.
Have you got a cheaper room? Nemáte levnější pokoj?
Have you got any larger rooms? Máte větší pokoje?
Can we have a quiter room? Můžeme dostat tišší pokoj?
Could we have an extra bed? Mohli bychom dostat přistýlku?
We would like to stay here for three days. Chtěli bychom tu zůstat tři dny.
What is the price of the room, please? Kolik stojí ten pokoj?
What is the price per night? Jaká je cena za noc?
It costs twenty pounds per night. Stojí to dvacet liber na noc.
That is a bit more than I wanted to pay. To je více než jsem chtěl/a utratit.
Can you offer me a discount? Můžete mi nabídnout slevu? 
Could I see it? Mohl/a bych ho vidět?
Yes, I will take it. Ano, vezmu si ho.
What time will you be arriving? V kolik hodin přijedete?

Vybavení - Facilities

Does the room have air conditioning? Má pokoj klimatizaci?
Is it possible to turn on the air conditioning in my room? Je možné zapnout klimatizaci v mém pokoji?
Has the room got television? Má pokoj televizi?
Do you have an internet access? Máte přístup k internetu?
Is there a free wifi access? Je tu někde zdarma připojení na wifi?
Is there an Internet access in the room? Je možné se na pokoji připojit k internetu?
Can I have the wifi password, please? Mohu prosím dostat heslo k wifi?
Does your hotel have a wheelchair access? Je váš hotel bezbariérový?
Do you have a car park?  Máte parkoviště?
Where can I park? Kde se dá parkovat?
Have you got free garage space? Máte volnou garáž?
We need to rent a car for 2 days. Potřebujeme si půjčit auto na 2 dny.
Are pets allowed at your hotel? Jsou ve Vašem hotelu povolena domácí zvířata?
Is there an outdoor swimming pool available at your hotel? Je ve Vašem hotelu k dispozici venkovní bazén?
Can we use the indoor swimming pool? Můžeme využívat krytý bazén?
Is there a sauna? Je tam sauna?
Is there a gym? Je tam posilovna?
Is there a beauty salon? Je tam kosmetický salón?
Is there an ATM nearby? Je v blízkosti bankomat?
How long does it take to the beach? Jak dlouho to trvá na pláž?
Where is the nearest tourist centre? Kde je nejbližší turistické centrum?
How far is it? Jak je to daleko?

 


Při příjezdu - At the arrival

Welcome to Paradise Hotel. Vítejte v hotelu Paradise.
I have a reservation under the name of Brown. Mám rezervaci na jméno Brown.
I have booked a room/an apartment. Rezervoval/a jsem si pokoj/apartmán.
I would like to check in. Rád/a bych se ubytoval/a.
I have already paid the deposit. Již jsem zaplatil/a zálohu.
Your name, please. Vaše jméno, prosím.
Your identity certificate /card/, please. Váš průkaz totožnosti, prosím.
Your passport, please. Váš pas, prosím.
Could you fill in the registration form, please? Mohl/a byste prosím vyplnit registrační formulář?
Your apartment number is 18.  Číslo Vašeho apartmánu je 18.
Your room is on the fifth floor.  Váš pokoj je v pátém patře.
Here's your room key. Tady je Váš klíč od pokoje.
We have half board/full board. Máme polopenzi/plnou penzi.
Where is the restaurant? Kde je restaurace?
Where is the dining room? Kde je jídelna?
Can you recommend us a good restaurant nearby? Můžete nám doporučit dobrou restauraci poblíž?
What time do you serve breakfast/lunch/dinner? V kolik hodin se podává snídaně/oběd/večeře?
Breakfast is from 7 am to 10 pm. Snídaně je od 7 do 10 hodin.
Could I have breakfast in my room? Mohl/a bych dostat snídani na pokoj?
What time is the restaurant open for dinner? V kolik hodin otvírá restaurace na večeři?
Dinner is served between 6 pm and 9.30 pm. Večeře se podává mezi 18:00 a 21:30.
What time does the bar close? V kolik hodin zavírá bar?
Shall I pay now or when I leave? Mám zaplatit hned nebo při odjezdu?
Could I have a wake-up call at seven o´clock? Mohl/a bych si objednat buzení telefonem na sedm hodin?
By what time do I have to check out?  V kolik hodin musím uvolnit pokoj?
Where is a lift/elevator, please?  Kde je prosím výtah?
The lift/elevator is at the end of this corridor. Výtah je na konci této chodby.
Where can I leave our luggage until our room is ready?
Kde se dají odložit zavazadla do doby, než náš pokoj bude volný?
Where can I find the information written by our travel agency? Kde mohu najít informace od naší cestovní kanceláře?
Is a map of the whole resort available? Je tu nějaká mapa celého areálu?
How will I get to the room? Jak se dostanu do pokoje?
Would you like any help with your luggage? Potřebujete pomoci s Vašimi zavazadly?
Enjoy your stay. Příjemný pobyt.

V restauraci - In the restaurant

Can I have a table by the window, please? Mohu prosím dostat stůl u okna?
Could we have two more chairs, please? Mohli bychom prosím dostat dvě židle navíc?
May I have some cutlery, please? Mohu Vás poprosit o příbory?
Could you supply forks, knives, spoons, plates, and bowls? Prosím, můžete doplnit vidličky, nože, lžíce, talířky, misky?
The drinks vending machine is not working. Nápojový automat nevydává nápoje.
We have run out of beer/ wine. Došlo pivo/ víno.
There are no water cups. Nejsou tu kelímky na vodu.
I am sorry, there are no ice cream cones. Promiňte, došly kornoutky na zmrzlinu.
These plates are dirty, could you bring clean ones, please? Tady ty talířky jsou špinavé, můžete prosím přinést čisté?
Where is the toaster, please? Kde je prosím topinkovač?
There is some water on the floor. It should be cleaned otherwise it might be dangerous. Na zemi je rozlitá nějaká voda. Mělo by se to uklidit, jinak to může být nebezpečné.
A kid has broken the glass or the plate over there. Nějaké dítě tam rozbilo sklenici nebo talíř.

Úklid hotelových pokojů - Hotel room cleaning/Hotel housekeeping

Please make up room. Prosím/e o úklid pokoje.
May we ask you to clean our room? Můžeme Vás poprosit o úklid pokoje?
I found my room in a mess. Pokoj jsem nalezl/a v nepořádku.
My room hasn't been made up. Můj pokoj nebyl uklizen.
The bed linen has not been changed. Nebylo vyměněno ložní prádlo.
Could you change the sheets, please? Mohli byste prosím vyměnit prostěradla?
There is no toilet paper.  Není tam žádný toaletní papír.
There isn´t any soap. Není tam žádné mýdlo.
There is no shampoo. Není tam žádný šampon.
Would it be possible to supply the toilette paper? Bylo by možné doplnit toaletní papír?
There are no clean towels. Nejsou tam čisté ručníky.
We would like to have our towels changed. Chtěli bychom vyměnit ručníky.
Could I have an extra blanket? Mohla bych dostat přikrývku navíc?
Would it be possible to clean the floor? Too much sand has been brought from the beach. Bylo by možné vytřít podlahu? Je na ní mnoho písku z pláže.
The balcony has been fouled by birds. I would like to ask if the cleaning lady could clean it? Balkón je velmi znečištěný od ptáků – mohla by to paní uklízečka uklidit? 
There are cobwebs on the ceiling. The room has not been cleaned properly. Na stropě jsou pavučiny. Ten pokoj asi nikdo pořádně neuklidil!
I would like to complain about the room service. Chtěl/a bych si stěžovat na pokojovou službu.

Při potížích - In trouble

I want to speak to the manager. Chci mluvit s vedoucím.
Please would you be so kind as to call me the hotel manager? Byl/a byste tak laskav/a a zavolal/a mi manažera hotelu?
May I ask you to call our delegate? We need a translator. Můžete prosím zavolat našemu delegátovi? Potřebujeme překladatele.
I want to report some problems with our room. Chci nahlásit nějaké problémy na našem pokoji.
We are accommodated in a different room than we ordered. We should have the sea view. Dostali jsme jiný typ pokoje, než který byl objednaný. Máme mít výhled na moře.
I ordered three proper beds, but there are only two beds and one extra bed in my room. I require a room with three proper beds. V objednávce máme tři plnohodnotné postele, ale na pokoji jsou jen dvě postele a jedna přistýlka. Požadujeme pokoj se třemi řádnými postelemi.
We have ordered four beds, but there are only two beds and a 120 cm wide sofa. It is not a proper bed. We demand that you fulfil our order. Objednali jsme si čtyři postele, ale máme jen dvě postele a jeden roztahovací gauč o šířce 120 cm. To není plnohodnotná postel. Požadujeme řádné plnění dle objednávky.
There is no hot water. Neteče teplá voda.
The washbasin's blocked.  Je ucpané umyvadlo.
The shower/bathtub does not drain. Neodtéká nám vana, sprcha.
I think the toilet is clogged – could you repair it, please? Asi je ucpaný záchod – můžete to prosím opravit?
The lights in my room aren't working. Světla v mém pokoji nesvítí.
Plugs don’t work in our room. I am not able to charge my mobile phone. Nefungují nám elektrické zásuvky. Nemohu nabít svůj telefon.
The heating has broken in my room. V mém pokoji nefunguje topení.
The air conditioner is out of order. It blows the air but not cold. Klimatizace není funkční. Nefunguje chlazení, jen to fouká vzduch.
The wardrobe has been broken – could we have it fixed? Rozbila se skříň – můžete ji prosím opravit?
The safe in my room does not work. I have followed the guide, but I cannot manage to operate it. Nemohu zprovoznit trezor. Zkoušel/a jsem to podle návodu.
The TV is not working. Nefunguje televize.
There is a problem with the refrigerator. It seems it is not cooling. Máme problém s ledničkou, zdá se nám, že vůbec nechladí.
The window has been broken. It was probably a draught. Rozbilo se okno – asi od průvanu.
The door doesn´t close. Nejdou zavřít vchodové dveře.
The lift is out of order. Výtah nefunguje.
When am I to expect the maintenance person/technician to come to my room? Kdy mohu očekávat příchod technika na pokoj?
The hotel is too noisy. Hotel je příliš hlučný.
I have lost my room key. Ztratil/a jsem klíč od pokoje.
We are missing money that we had in our room. We’ve been robbed of 100 EUR. Ztratily se nám na pokoji peníze. Bylo nám ukradeno 100 EUR.
Some of our personal stuff are lost. Ztratily se nám nějaké osobní věci.
Could you please call the police, this theft should be investigated properly. Můžete prosím zavolat policii? Tuto krádež je třeba řádně vyšetřit.
There are some people on the beach who are not accommodated in the hotel – it’s apparent from the bond around their wrists.
Na pláži jsou lidé, kteří nejsou z hotelu – lze to poznat podle pásku na zápěstí.
I was attacked by a group of people on the beach. Everything is captured on the video camera. Call the police, please.
Byl jsem napaden na pláži skupinkou lidí. Vše je na kameře. Zavolejte prosím policii.
We have some health problems, we need a doctor. Máme zdravotní problémy, potřebujeme zavolat doktora.
Thank you very much for your help. Velmi děkuji za Vaši pomoc.

Při odjezdu - At the departure

What time do we need to check out? V kolik hodin se musíme odhlásit?
We would like to check out. Chtěli bychom se odhlásit z pobytu.
How would you like to pay? Jak byste chtěl/a platit?
I would like to pay my bill. Rád/a bych zaplatil účet.
I will pay in cash. Budu platit v hotovosti.
Can I pay by credit card? Mohu platit kreditní kartou?
I will pay by credit card. Budu platit kartou.
Have you used the minibar? Použil/a jste minibar?
We haven´t used the minibar. Nevyužili jsme minibar.
Can I have a receipt, please? Mohu prosím dostat stvrzenku?
May I leave my luggage at the reception? Mohu si nechat zavazadla v recepci?
Could we have some help bringing our luggage down? Mohl by nám někdo pomoci snést naše zavazadla?
Do you have anywhere we could leave our luggage? Máte nějaké místo, kde bychom si mohli nechat naše zavazadla?
Could you help me carry my luggage to the bus, please?
Mohl byste mi prosím pomoci odnést má zavazadla k autobusu?
We hope you had an enjoyable stay. Doufáme, že jste měl/i příjemný pobyt.
I have really enjoyed my stay. Opravdu jsem si svůj pobyt užil/a.

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council