Čekejte prosím...

Kurz angličtiny - SP7 - Všeobecná angličtina - General English - Středně pokročilí - Intermediate

Údaje o kurzu angličtiny

Den a čas: středa 10:30 - 12:00

Rozsah: 16 x 90 min.

Datum: 21.2.2024 - 19.6.2024

Cena kurzu: 4480 Kč

Materiál k výuce angličtiny

New Headway Intermediate the Fifth Edition


New Headway Intermediate the Fifth Edition

New Headway Intermediate je čtvrtým dílem šestidílného úspěšného souboru angličtiny. Je to kurz všeobecné angličtiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni zahrnující učebnici, pracovní sešit, videa a internetovou podporu na headwayonline.com.

Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Manuál prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka.

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako popis lidí, míst a věcí, jazyky, práce, volnočasové aktivity, literatura, vyjádření názoru, dilema, škola, řeč těla, život v budoucnosti, peníze, vyjádření postoje a plnění snů. 

Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení otázek, přídavných jmen z koncovkami -ing/-ed, přítomného času prostého a průběhového, časových příslovcí, statických sloves, trpného rodu, minulého času prostého a průběhového, used to, předminulého času, modálních sloves must/have to, can/be allowed to/could, may/might, shall/should, ought to a will/would, frázových sloves, předpřítomných časů, příslovcí, budoucích časů - will, going to a přítomného času průběhového, předpony a přípony, 2. a 3. kondicionálu, vztažných vět, vazeb must be/can´t be/looks like, minulého tvaru modálních sloves, neurčitého a určitého členu, přivlastňování, zvratných zájmen nebo nepřímé řeči. 


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Vydavatel: Oxford University Press

PODZIMNÍ/JARNÍ KURZY 2023/2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní/jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 4160 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 4420 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 4680 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 260 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council