Čekejte prosím...

Kurz angličtiny - MP4 - Všeobecná angličtina - General English - Mírně pokročilí - Pre-intermediate - Multipack B - od 7. lekce

Údaje o kurzu angličtiny

Den a čas: úterý 13:50 - 15:20

Rozsah: 16 x 90 min.

Datum: 1.10.2024 - 28.1.2025

Cena kurzu: 3600 Kč

Materiál k výuce angličtiny

Headway Pre-intermediate the Fifth Edition


Headway Pre-intermediate the Fifth Edition

Headway Pre-Intermediate 5th edition with online practice představuje třetí soubor kurzu všeobecné angličtiny, který je pokračováním New Headway Elementary. Tento díl o 12 lekcích je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. V rámci kurzu jsou studentům postupně představovány jednotlivé gramatické a lexikální znaky angličtiny, jež jim umožní osvojit si anglickou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích.

Během kurzu by se studenti měli dostat na úroveň B1.Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní. Celý soubor je doplněn o videa a digitální podporu na headway.com. Je možné si zakoupit pouze Multipack A, který obsahuje 1. - 6. lekci a Multipack B, jež zahrnuje 7. - 12. lekci.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako vztahy, rodina, přátelé, jídlo, nakupování, cestování, oblečení, zdraví a nemoci, pocity, orientace ve městě, telefonování, velké životní události nebo riskantní záleživosti.

Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, různé typy otázek, have got/have, časové předložky, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, vyjádření množství, členy neurčité a určité, slovesa pojící se s infinitivem či -ing formou, budoucí časy (will, going to, přítomný čas průběhový), vazba What...like?, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas prostý a průběhový, vazba have to, modální slovesa should, must a might, předminulý čas, so/such, trpný rod nebo časové věty a 1. a 2. kondicionál.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Vydavatel: Oxford University Press

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council