Mezinárodní cambridgeské zkoušky - Všeobecná angličtina - General English

Mezinárodní cambridgeské zkoušky – Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL), které po celém světě zajišťuje University of Cambridge a pro Českou republiku Britská rada (British Council), jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina. Každý rok je skládá více jak 5 milionů lidí ve 130 zemích světa. Jsou uznávány univerzitami, zaměstnavateli, mezinárodními organizacemi i vládami po celém světě. Mohou být vstupní bránou k vyššímu vzdělání i lepším pracovním příležitostem a zvýšit možnost cestování.

Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. V současné době lze absolvovat cambridgeské zkoušky jak v písemné, tak v online podobě (FCE, CAE) , mají stejný formát a vedou k získání téhož mezinárodně uznávaného certifikátu. Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) a mají 5 úrovní náročnosti.

Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je zasílán příslušnému zkouškovému centru přibližně 6 týdnů po zveřejnění výsledků. U počítačové verze jsou certifikáty k dispozici také po 6 týdnech od složení zkoušky. Výhodou je, že certifikát z cambridgeské zkoušky má neomezenou platnost.


KET - Key English Test (A2)

Cambridge English: Key neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Je prvním krokem pro studenty, kteří se začínají učit anglicky a chtěli by postoupit k dalším cambridgeským zkouškám. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní znalost anglického jazyka. Tato zkouška má 3 části (čtení a psaní, poslech, mluvený projev) a dokládá, že uživatel ovládá základy angličtiny, a že je schopen dorozumět se v každodenních situacích. Ve stejný den se testuje čtení a psaní plus poslech, ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Po absolvování zkoušky jsou studenti schopni používat angličtinu při studiu, práci i cestování.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/psaní (70 minut) - 50 %
 2. Poslech (30 minut) - 25 %
 3. Rozhovor (8 až 10 minut pro dvojici kandidátů) - 25 %

 

PET - Preliminary English Test (B1)

Cambridge English: Preliminary neboli Preliminary English Test (PET) představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Studium vedoucí k úspěšnému složení zkoušky by mělo vybavit studenta jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. Nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity. Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Zkouška se skládá ze 3 částí (čtení a psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení a psaní plus poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Certifikát je dokladem o schopnosti komunikace v anglickém jazyce v každodenních praktických situacích a je dobrým základem pro získání profesní kvalifikace v angličtině.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/psaní (90 minut) - 50 %
 2. Poslech (30 minut) - 25 %
 3. Rozhovor (10 až 12 minut pro dvojici kandidátů) - 25 %

 

FCE - First Certificate in English (B2)

Cambridge English: First neboli First Certificate in English (FCE) je ze všech cambridgeských zkoušek nejrozšířenější a nejžádanější. Je to zkouška předpokládající hlubší znalosti anglického jazyka a vyžaduje pečlivou přípravu a zvládnutí všech základních jazykových dovedností na výborné úrovni. Tato zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení s gramatikou, psaní a poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Od posluchačů této úrovně se očekává, že mají schopnost komunikovat a psát anglicky na takové úrovni, aby mohli studovat nebo pracovat v anglicky mluvícím prostředí.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/užití anglického jazyka (75 minut) - 40 %
 2. Psaní (80 minut) - 20 %
 3. Poslech (40 minut) - 20 %
 4. Rozhovor (14 minut pro dvojici kandidátů) - 20 %

 

CAE - Certificate in Advanced English (C1)

Cambridge English: Advanced neboli Certificate in Advanced English (CAE) je vyšší a náročnější zkouška než FCE. Představuje vysokou jazykovou způsobilost pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře a je vhodná pro ty, kteří chtějí studovat a pracovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka. Tato zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení s gramatikou, psaní a poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Úspěšné složení této zkoušky poukazuje na velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny a studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Velké Británii. 

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/užití anglického jazyka (90 minut) - 40 %
 2. Psaní (90 minut) - 20 %
 3. Poslech (40 minut) - 20 %
 4. Rozhovor (15 minut pro dvojici kandidátů) - 20 %

 

CPE - Certificate of Proficiency in English (C2)

Cambridge English: Proficiency neboli Certificate of Proficiency in English (CPE) je nejnáročnější a nejdéle používaná jazyková zkouška na úrovni rodilého mluvčího. Znamená vysokou úroveň znalostí a splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Velké Británii a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku různými institucemi v zahraničí. Tato zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení s gramatikou, psaní a poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Tato kvalifikace prokazuje schopnost angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských zkoušek.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/užití anglického jazyka (90 minut) - 40 %
 2. Psaní (90 minut) - 20 %
 3. Poslech (40 minut) - 20 %
 4. Rozhovor (16 minut pro dvojici kandidátů) - 20 %
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2019

Právě probíhá zápis do letních intenzivních kurzů angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 2240 Kč
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. července 2019

JARNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2019

Stále je možné si vybrat z naší nabídky!


 • ceny již od 2880 Kč za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 4. 2. do 8. 2. 2019

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 15 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK

British Council

Oxford Bookshop

Univerzita Palackého v Olomouci