Materiály - Všeobecná angličtina - General English

New Headway Beginner the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Beginner the Fourth Edition

New Headway Beginner je kurz všeobecné angličtiny pro úplné začátečníky, kteří chtějí začít s tímto jazykem v kterémkoli věku. Je také ideální pro studenty, kteří už se v minulosti trochu angličtině věnovali, ale mají zájem zopakovat si základy předtím, než se posunou zase o kousek dál. Jazyk je představován postupně a v logických souvislostech s použitím dialogů a vhodných textů. Každá lekce obsahuje mluvení, čtení, poslech a psaní a je navržena tak, aby umožnila studentům procvičit si základní gramatické jevy (sloveso be a can, přítomný čas prostý a průběhový nebo minulý čas prostý) a slovní zásobu – čísla, rodina, jazyky a národnosti, sporty, jídlo a pití, čas, bydlení nebo barvy a oblečení.


Vstupní úroveň angličtiny: A0

New Headway Elementary the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Elementary the Fourth Edition

New Headway Elementary je anglický kurz pro věčné začátečníky nebo pro ty, kteří jazyk už zvládli na minimální úrovni a mají zájem se v něm nadále vzdělávat. Učebnice je navržena tak, aby naučila studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní. Studenti během kurzu zvládnou probrat sloveso be, přivlastňování, přítomný čas prostý, zájmena, členy, sloveso can, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, přítomný čas průběhový, vyjádření plánované budoucnosti a předpřítomný čas prostý. Hodiny budou věnovány věcem pro běžný život, rodině, zaměstnání, volnočasovým aktivitám, bydlení, jídlu, životu ve městě, nakupování oblečení, počasí, pocitům a cestování.


Vstupní úroveň angličtiny: A1

New Headway Pre-Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Pre-Intermediate the Fourth Edition

New Headway Pre-Intermediate je kurz, který je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň všeobecné angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní. Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako jídlo, nakupování, cestování, zdraví a nemoci, orientace ve městě, telefonování nebo vynálezy a objevy. Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, budoucí časy, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa should, must a might, časové věty a 1. a 2. kondicionál nebo trpný rod.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

New Headway Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Intermediate the Fourth Edition

New Headway Intermediate je kurz všeobecné angličtiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako sporty, umění a literatura, národnosti, počasí, cestování, telefonování, popis osoby a životní etapy. Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení přítomných a minulých časů, trpného rodu, modálních sloves, budoucích časů, předpřítomných časů, nepřímé řeči, dovětků, kondicionálů a časových vět.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

New Headway Upper-Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Upper-Intermediate the Fourth Edition

New Headway Upper-Intermediate je kurz, který je vhodný pro pokročilé studenty anglického jazyka, jež se připravují na zvládnutí některé ze zkoušek, jak na státní, tak mezinárodní úrovni, popřípadě budou tento jazyk potřebovat v zaměstnání nebo zvažují pobyt v anglicky mluvících zemích. Jednotlivé lekce zahrnují vysvětlení a procvičení všech základních časů a složitějších gramatických jevů, stejně tak aktivity rozvíjející slovní zásobu formou mluvení, čtení, psaní a poslechu. Kurz se věnuje tématům jako knihy a filmy, telefonování, obchodu, světu kolem nás nebo lidskému tělu. Gramatika je zaměřena na předpřítomný čas prostý a průběhový, časy spojené s vyprávěním, otázky a zápory, budoucí časy, vyjádření množství, modální slovesa, vztažné věty, vyjádření zvyku, výrazy s if a členy.


Vstupní úroveň angličtiny: B1 - B2

Straightforward Beginner the First Edition - Macmillan
Straightforward Beginner the First Edition

Straightforward Beginner je kurz všeobecné angličtiny pro úplné začátečníky jakéhokoli věku, kteří chtějí začít se studiem. Je také ideální pro studenty, kteří už se v minulosti trochu angličtině věnovali, ale mají zájem zopakovat si základy předtím, než se posunou ve studiu jazyka dále. Jazyk je představován postupně a v logických souvislostech s použitím dialogů a vhodných textů. Každá lekce obsahuje mluvení, čtení, poslech a psaní a je navržena tak, aby umožnila studentům procvičit si základní gramatické jevy (slovesa be, can a have, přítomný čas prostý a průběhový nebo minulý čas prostý, budoucí čas s going to, there is/are) a slovní zásobu – čísla, měsíce, rodina, jídlo a pití, čas, bydlení, peníze a ceny, cestování a město.


Vstupní úroveň angličtiny: A0

Straightforward Elementary the First Edition - Macmillan
Straightforward Elementary the First Edition

Straightforward Elementary je kurz všeobecné angličtiny pro „věčné“ začátečníky nebo pro ty, kteří jazyk už zvládli na minimální úrovni a mají zájem se v něm nadále vzdělávat. Studenti se naučí používat základní gramatické jevy a slovní zásobu. V každé lekci se nové učivo procvičuje formou mluvení, čtení, poslechu a psaní. Z gramatických jevů se učebnice věnuje slovesům be a can, přivlastňování, probírá přítomný čas prostý, zájmena, členy, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, přítomný čas průběhový, vyjádření plánované budoucnosti a předpřítomný čas prostý. Tematicky jsou lekce zaměřeny na rodinu, bydlení, počasí, zaměstnání, zdraví a lidské tělo, knihy, filmy a hudbu.


Vstupní úroveň angličtiny: A1

Straightforward Pre-intermediate the First Edition - Macmillan
Straightforward Pre-intermediate the First Edition

Straightforward Pre-Intermediate je kurz, který je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň všeobecné angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní. Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako rodina, škola, jídlo, život ve městě, cestování dnes a zítra, zaměstnání, móda a nakupování, televize a film a dalším. Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, budoucí časy, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa should, must a might, časové předložky a předložky pohybu.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Straightforward Intermediate the First Edition - Macmillan
Straightforward Intermediate the First Edition

Straightforward Intermediate je kurz všeobecné angličtiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako sport a olympijské hry, prázdniny a cestování popis životní etapy, tajemství a důvěra, peníze a televize. Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení a srovnání přítomných a minulých časů, trpného rodu, modálních sloves, budoucích časů, předpřítomných časů, nepřímé řeči, trpného rodu či stupňování přídavných jmen.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Straightforward Upper-intermediate the First Edition - Macmillan
Straightforward Upper-intermediate the First Edition

Straightforward Upper-intermediate je kurz, který je vhodný pro pokročilé studenty anglického jazyka, jež se připravují na zvládnutí některé ze zkoušek, jak na státní, tak mezinárodní úrovni, popřípadě budou tento jazyk potřebovat v zaměstnání nebo zvažují pobyt v anglicky mluvících zemích. Jednotlivé lekce se postupně zaměřují na prohloubení znalostí a procvičení všech základních časů a složitějších gramatických jevů (podmínkové věty, wish, modální slovesa, verb patterns, členy, trpný rod). Účastníci kurzu rozvíjejí slovní zásobu a jazykové dovednosti formou mluvení, čtení, psaní a poslechu. Kurz se podrobněji věnuje například těmto tématům: příroda, životní prostředí a jeho ochrana, zdraví, životní styl a jeho změny, móda a modeling, strach a odvaha, volby a politika, práce a zaměstnání.


Vstupní úroveň angličtiny: B1 - B2

JARNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2021 - SPRING

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 3240 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 180 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2021

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK

British Council

Oxford Bookshop